cs

Základní informace

Přihlášení na turnaje

Přihlášky: Na turnaje s místem konání v ČR (Opava, Ostrava) v souladu s přihlašováním do IS ČTS. Na turnaje s místem konání v Polsku (Wroclaw, Bytom) také prostřednictvím IS ČTS pouze turnaje budou uzavřeny 10 dní před konáním turnaje. 

Dvouhra celkem 32 hráčů a hráček, vždy 16 hráčů z České republiky, 16 hráčů z Polska. Z toho 12 podle CŽ MŽ + 4 WC (2 ČTS, 2 pořadatel).

Čtyřhra: 16 dvojic, přihlášky na místě na ředitelství turnaje.

Hospitality: na turnajích v Opavě a v Ostravě bude pro všechny hráče hrající dvouhru připraven oběd a na dvorcích proteinové tyčinky (občerstvení na turnajích v Polsko bude upřesněno).

Herní systém

Celkem se nasadí 8 hráčů podle CŽ z toho 4 hráči podle českého a 4 hráči podle polského. Ostatní hráči budou losování z 2 národnostních košů, aby se předešlo hraní v I. kole hráčů stejné národnosti.

Všechny zápasy se hrají v formě SUPER Tie-break místo 3. sady v dvouhře i čtyřhře.

Ceny pro vítěze

Všechny 4 turnaje jsou hodnoceny do celostátního žebříčku mladších žáků a jejich kategorie bude vypočítána podle bodového hodnocení prvních 8 nasazených hráčů.

Finanční odměny pro vítěze Tour určené na sportovní přípravu hráčů:

I. místo (mladší žáci, mladší žačky)  15 000 zł/ 84 000,-Kč

II. místo(mladší žáci, mladší žačky) 10 000 zł / 56 000,-Kč