cs

Základní informace 

Přihlášení na turnaje

Přihlášky: Na turnaje s místem konání v ČR (Opava, Ostrava) v souladu s přihlašováním do IS ČTS. Na turnaje s místem konání v Polsku (Pszczyna, Bielsko Biala a Bytom) také prostřednictvím IS ČTS pouze turnaje budou uzavřeny 10 dní před konáním turnaje. 

Dvouhra celkem 32 hráčů a hráček, vždy 16 hráčů z České republiky, 16 hráčů z Polska. Z toho 12 podle CŽ MŽ a SŽ  + 4 WC (2 ČTS, 2 pořadatel).

Čtyřhra: 16 dvojic, přihlášky na místě na ředitelství turnaje.

Hospitality: na turnajích v Opavě a v Ostravě bude pro všechny hráče hrající dvouhru připraven oběd a voda na turnajová utkání (občerstvení na turnajích v Polsko bude upřesněno).

Herní systém

Celkem se nasadí 8 hráčů podle CŽ z toho 4 hráči podle českého a 4 hráči podle polského. Ostatní hráči budou losování z 2 národnostních košů, aby se předešlo hraní v I. kole hráčů stejné národnosti.

Všechny zápasy se hrají v formě SUPER Tie-break místo 3. sady v dvouhře i čtyřhře.

Ceny pro vítěze

Všechny 4 turnaje jsou hodnoceny do celostátního žebříčku mladších žáků a jejich kategorie bude vypočítána podle bodového hodnocení prvních 8 nasazených hráčů.

Finanční odměny pro vítěze Tour určené na sportovní přípravu hráčů:

I. místo (starší žáci, starší žačky + mladší žáci, mladší žačky) 7 000 zł/ 35 000,-Kč

II. místo (starší žáci, starší žačky + mladší žáci, mladší žačky) 3 000 zł / 15 000,-Kč

III. místo (starší žáci, starší žačky + mladší žáci, mladší žačky) 1 000 zł / 5 000,-Kč ve formě VOUCHERU

Pozn. organizátora: výsledná částka se může měnit v závislosti na kurzu obou měn.